Hakkımızda

Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde Sivil Toplum Kuruluşlarının kuşkusuz rolü çok daha önem kazanacaktır. Önceki dönemlerde STK'lar ve yerel yönetimler kendi çalışma alanlarını sınırlayarak birlikte hareket etmemeyi tercih etmişlerdir. STK'lar özellikle muhalif bir tavırla faaliyetlerine devam ederken yerel yönetimler de periyodik çalışmalarının dışına çıkmamayı yeğlemiştir. Fakat son dönemlerde özellikle 1999 yılından bu yana STK'lar ve yerel yönetimler birlikte hareket edebilme yetisini kazanmak için önemli bir çaba sarf etmektedir. Bu bağlamda Beyoğlu Yerel Sivil Güç Birliği Merkezi iyi bir örnek model oluşturmaktadır.

"Beyoğlu Yerel Sivil Güç Birliği Merkezi" Beyoğlu'nda aktif olarak çalışan sivil toplum kuruluşlarının ve yerel yönetiminin birlikte hareket etmesini sağlamak için 2004 Temmuz ayında başlanmış bir girişimdir. Girişiminin başlangıç noktası; STK'ların birbirlerini tanıyarak ve birlikte hareket etmesini sağlamak; yerel yönetim ile STK'ların birbirlerine destek vererek faaliyetlerde bulunmasını sağlamaktır.

Sivil insiyatifle beraber Beyoğlu'nda "Ortak Aklı" oluşturmak ve Beyoğlu'nu beraber bu ortak akılla inşa edebilmek amacıyla 2004 yılında çalışmalar başladı.

  • Beyoğlu Bölgesi'ndeki tüm STK'lar, Üniversite rektörlükleri, Kültür Merkezlerine Beyoğlu Belediyesi tarafından, Beyoğlu için beklentilerini, gördükleri sorunlar için birlikte neler yapabileceğimizi ve nasıl çözümler üretebileceğimizi içeren bir mektup gönderdik. İletişime geçtiğimiz bütün kurumlar çözüm üretmeye çalışan cevaplarını Beyoğlu Belediyesi'ne ilettiler. Böylece kurumlarla karşılıklı iletişimimiz başlamış oldu.
  • Mektuplarla sağlanan iletişimin hemen arkasından 21 Aralık 2004 tarihinde The Marmara'da yapılacak toplantı için tekrardan bütün kurumlara davet mektubu gönderilmiştir. Yapılan toplantıya yaklaşık 500 kişi katılmıştır.
  • Toplantı sonucu ve bize gelen daha önceki mektuplardan irdelenen başlıklara göre "Çalışma Kurulları" oluşturuldu ve "Beyoğlu Yerel Sivil Güç Birliği Merkezi"nin binası hazırlanmaya başlandı.
  • Beyoğlu'nun geleceğini beraber inşa edelim çağrısına gelen cevaplardan 10 Çalışma Kurulu oluşturuldu ve tekrar tüm ilgili kurumlara hangi kurullarda çalışmak istediklerine dair 15 Ocak 2005 tarihinden itibaren mektup gönderildi. Verilen cevaplar doğrultusunda çalışma kurullarının listeleri oluşturuldu. Her kurulda, STK temsilcileri, üniversite öğretim görevlileri ve belediye yetkilileri yer almaktadır.
  • 30 Mart 2005 tarihinde, tüm kurul üyelerinde hangi kurulda görev aldılarsa ilk toplantı tarihini ve Merkez'in açılışını bildiren bir davet mektubu gönderildi. Ayrıca kayıtlı tüm STK'lar, üniversiteler, Konsolosluklar, Kültür Merkezleri, Okul müdürleri, Kaymakam, Vali ve tüm yetkililer Merkezin açılışına davet edildi.