Belediye Başkanımızın Mesajı

Beyoğlu’nun ruhu sivildir

Beyoğlu, kadim zamanlardan bugüne kadar parçası olduğu bütün medeniyet tecrübelerinin örnek şehri olmuş, her dönemde ülkenin dünyaya açılan kapısı olmayı başarmıştır. Ülkemizin de ilk belediyesi olan Belediyemiz, 155 yılı aşan tarihiyle sahip olduğu tarihi, kültürel, sosyal ve kentsel mirası hakkıyla taşımaya devam etmektedir. Öncü kurumları, örnek projeleri ile Türkiye’nin şehircilik ve yerel yönetim tarihinde kendine benzersiz bir sayfa açmıştır. Gelenekselleşmiş ve Türkiye’ye mâl olmuş birçok yerel yönetim deneyimini üretmiş olmanın verdiği kurumsal güçle modern dünyanın beklentilerini de karşılayan çözümlere imza atmaktadır.

Modern dünya bir boyutuyla da toplumların devlet yönetiminde elde ettikleri siyasal kazanımların dünyasıdır. Bireylerin ve sivil toplum kuruluşlarının söz sahibi olduğu, katılımcı demokratik yapılar, ortak aklın öne çıktığı kesişim noktaları günümüz siyasetinin bir gerçeğidir. Bu gerçek bizim için modern dünyanın olduğu kadar geleneksel danışma kültürümüzden de referans alan tarihsel bir pratiktir.

Beyoğlu Kent Konseyi 2004 yılında işte bu modern yönetim vizyonu ve vatandaş eksenli siyaset anlayışımızın doğal bir sonucu olarak doğdu.

Konsey, Beyoğlu’nda bir "ortak akıl" oluşturmayı ve Beyoğlu’nu tüm bileşenleriyle birlikte yönetmeyi amaçlamıştı. Beyoğlu Kent Konseyi’nin çıkış noktası Beyoğlu eksenli sivil toplum kuruluşlarının arasındaki iletişimi güçlendirmek, birlikte hareket etmek ve yerel yönetimlerin STK’lar ile ortak faaliyetlerde bulunmasını sağlamaktı. Bu amacı gerçekleştirmiş olmanın ve bu süreci işler kılmanın gururunu yaşıyoruz.

Bugün konseyimiz, 200’e yakın sivil toplum kuruluşu ile ortak çalışmalar yürütüyor. Konseyin yürütme kurulu düzenli bir şekilde toplanarak Beyoğlu için projeler üretiyor. Beyoğlu’nun düşünen, üreten, yaşayan, analiz yapan vatandaşları bu konseyin açtığı iletişim kanalları vasıtasıyla Beyoğlu’nun geleceğine ortak olmuş durumdadır. Bünyesinde dış ilişkilerden çevreye, sağlıktan turizme, eğitimden spora kadar 20 farklı çalışma kurulu bulunan Beyoğlu Kent Konseyi şehrin kılcal damarlarından beslenmeye devam etmektedir.

Beyoğlu ortak değeri etrafından örgütlenen Konsey sadece kurullar yoluyla işleyen bir yönetişim pratiği değil aynı zamanda zengin eğitim müktesebatıyla da  başlı başına bir okul gibi çalışıyor. Konseyimiz, eğitim kursları, seminerler, kültür sanat projeleri, farklı etkinlikler ile Beyoğlu’ndan yükselen yeni bir model oldu.

Beyoğlu’ndan önce Türkiye’ye sonra dünyaya açılan Beyoğlu Kent Konseyi, söyleyecek sözü olanları, dile gelmeyen talepleri üst düzeyde temsil etmeye devam ediyor. Türkiye’nin yükselen tüm değerlerini Beyoğlu özelinde kayda geçiriyor.

 

Ahmet Misbah Demircan
Beyoğlu Belediye Başkanı